בגרויות בישראל - הכנה נכונה למבחן בגרות תביא לך ציון גבוה בבגרויות!

כל המידע לנבחנים בבחינות הבגרות - חשוב לקרוא!

מטרתם העיקרית של בחינות הבגרות בישראל היא סיכום הידע אשר נרכש על ידי התלמידים במהלך הלימודים בבתי הספר התיכוניים. החומר בבחינות הבגרות נקבע מראש על ידי משרד החינוך ומועבר אל המחנכים במוסדות החינוך, כאשר הוא מבוסס על תוכנית לימודים קבועה אשר נלמדת במהלך שנות הלימוד בתיכון.

תוצאות הבחינות משקפות את הידע אשר רכש התלמיד במהלך שנות לימודיו בתיכון, ומשמשות כלי בידי המוסדות האקדמאים בבחינת כישוריו והשכלתו של המועמד, כאשר במרבית המקרים מהווה תעודת הבגרות על ציוניה מרכיב עיקרי באפשרות הקבלה לפקולטות השונות במוסדות האקדמאיים ובאוניברסיטאות.

מחברי ובודקי בחינות הבגרות

משרד החינוך בשיתוף עם מכון "סאלד", אחראים על כתיבת תכני הבחינות. השאלות והבעיות המוצגות בבחינות הבגרות נקבעות על פי נתוני תוכנית הלימודים נכון לאותה תקופה (אשר נקבעה אף היא על ידי משרד החינוך), ובאמצעות מורים וותיקים ומנוסים.

מכון "סאלד" ונציגי משרד החינוך אמונים אף על בדיקת תוצאות הבחינות, כאשר ביסוס התשובות הנכונות מתבצע על פי מודל תשובות המועבר לבודקים. בדיקת תוצאות הבחינה מבוסס על פי נכונות התשובות אך תוך התחשבות בממוצע הציונים הרב שנתי. בדיקת כל בחינה מתבצעת על ידי שני גורמים, כאשר בסיום הבדיקה מתבצעת השוואת ציונים בין שני הגורמים הבודקים. במידה ויימצא פער בלתי סביר בין תוצאות הבדיקה של הגורמים, תועבר החינה לבדיקה שלישית על ידי גורם (מורה) נוסף.

מועדי בחינות הבגרות בישראל

כשלב מקדים לבחינת הבגרות ולפני המועד הנקבע, מקובל בבתי הספר התיכוניים לבצע מבחן "מגן" לבחינת הבגרות. תוצאות מבחן המגן ישוקללו בממוצע עם הציון אשר יקבל התלמיד בבחינת הבגרות, כאשר במקרים רבים תוצאות מבחן זה "מצילות" את התלמיד מפני כשלון בבחינת הבגרות. לצורך העניין, ציון "עובר" בבחינת בגרות או בממוצע ציונים עם בחינת המגן, הוא ציון אשר עולה על 55 נקודות מתוך מאה.

מועדי בחינות הבגרות מחולקות לשני מועדים, מועד א ומועד ב, כאשר בחנות יחידות החובה אשר בכללן הבחינות במתמטיקה ובאנגלית מתקיימות גם בתקופת הקיץ וגם בתקופת החורף. הבחינות במקצועות הבחירה עם זאת, מתקיימות רק בתקופת הקיץ.

באתר משרד החינוך ניתן למצוא את לוח מועדי הבחינות המלא, לאלו שר עומדים להבחן בתקופה הקרובה.

בחינות בגרות ללומדים במסגרת אקסטרנית

נבחנים אקסטרניים, הם אלו אשר ניגשים לבחינות הבגרות באופן עצמאי ולא דרך מוסד חינוכי מגיש. עבור אלו, יש צורך להגיע אל אחת משלוחות הבחינות האקסטרניות בירושלים, בני ברק, באר שבע או חיפה, בכדי לפתוח "תיק לנבחן".

במעמד זה, יש להגיע עם תעודת זהות, שתי תמונות פספורט, תעודת עולה בעת הצורך, וגיליון ציונים מבית הספר במקרה ותדרשו. באתר משרד החינוך, ניתן למצוא הנחיות מלאות למעוניינים בבחינות בגרות במסגרת אקסטרנית. לאחר פתיחת התיק לנבחן, יש להירשם לבחינות אותן תרצו לעבור, ולשלם עבור כל בחינה.

לקבלת מידע נוסף או לקריאה נוספת בנושא ליחצו: לימודים


פסיכומטרי | לימודי תעודה | קורסים